HERALDIKA
 
ZNAK  ...Více
VLAJKA   ...Více
Zdůvodnění k návrhu znaku a vlajky  ...Více
 

 

OBECNÍ KNIHOVNA V PIČÍNĚ
 
Obecní knihovna při OÚ Pičín slouží našim čtenářům již po mnoho let. I když množství knih značně ubylo (z důvodu přestěhování do menších prostorů), stále nabízíme více než 900 ks. knih staršho vydání a soubory nových knih 3 x ročně obměňovaných prostřednictvím výměnného fondu Knihovny Jana Drdy v Příbrami.  
PROVOZNÍ DOBA: pondělí : 8:00 - 12:00 hod., 13:00 - 18:00 hod.; středa : 8:00 - 12:00 hod., 13:00 - 17:00 hod.; čtvrtek : 17:00 - 18:00 hod.  

VEŘEJNÝ INTERNET
Naše knihovna je rovněž veřejným místem s připojením na internet. Veřejný internet je přístupný všem občanů v provozní době knihovny.   ...Více
V roce 2009 poskytl Středočeský kraj naší obci účelovou dotaci na vybavení obecní knihovny osobním počítačem s příslušenstvím ve výši 25.000,- Kč. Obec pořídila nový kompletní PC se softwarovým vybavením a tiskárnou v celkové hodnotě přes 35.000,- Kč. Rozdíl byl pokryt z rozpočtu obce. Knihovna tak získala moderní PC a společně s internetovým připojením může využít tuto techniku co nejširší okruh občanů naší obce. 

 

Pojďte s námi do pohádky
Navštivte půvabnou výstavu skřítků, vil, vodníků a pohádkových bytostí známé strašidloložky Vítězslavy Klimtové. Pohádková země překvapí Vaše nejmenší Čarodějným sklepem, Dračím doupětem a Stezkou skřítků. Otevírací doba mimo sezónu - lze kdykoliv po domluvě na telefonu:+420 724 236 884. Možnost otevření i pro skupiny (školy, školky...) - lze taktéž po domluvě na telefonu: +420 724 236 884. Jednotné vstupné: 30 Kč/osoba. Výstava je obohacena o pohádkovou galerii a také dětský ateliér, ve kterém si můžete malovat a modelovat. Nově připravujeme: vodnický a skřítčí svět. Informace: +420 724 236 884 nebo +420 608 96 16 11, e-mail: info@pohadkovazeme.cz   Více